Pengecualian Cukai 2022
Financial Doctor anda...Investment Portfolio-Takaful-Wasiat Hibah-Tax-Debt Restructure-Retirement Planning-Hajj Planning

Pengecualian Cukai 2022

Pengecualian Cukai 2022

 

pengecualian cukai lhdn
pengecualian cukai lhdn

 

Senarai Pelepasan Cukai Bagi Tahun Taksiran 2022 LHDN (e-Filing 2023)


Untuk makluman, anda perlu mengemukakan Borang Nyata (BN) Tahun Taksiran 2022 dan Tahun Saraan 2022 melalui e-Filing bagi pembayar cukai individu dan selain individu iaitu Borang BE, B, M, BT, MT, P, TF, TP dan E.

Pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) telah menyenaraikan pelepasan cukai individu pemastautin bagi tahun taksiran 2022 bermula 1/3/2023.

Berikut adalah senarai Pelepasan yang boleh dituntut dalam pengiraan cukai atau e-filing yang akan dihantar ke Lembaga Hasil Dalam Negeri, melalui e-filing bermula 1 Mac 2023 nanti.

Sama ada seseorang itu dikenakan cukai  individu atau tidak, adalah bergantung kepada taraf mastautinnya. Individu bermastautin akan dikenakan cukai mengikut kadar cukai berskala serta layak menuntut potongan menurut seksyen 45A ACP hingga seksyen 49 ACP. Manakala individu bukan pemastautin dikenakan cukai pada kadar tetap 30% dan tidak layak menikmati sebarang potongan.

Sebarang punca pendapatan daripada luar Malaysia yang dibawa masuk ke Malaysia adalah dikecualikan cukai. Bermaksud jika anda bekerja dan dibayar gaji dari sumber di luar negara adalah dikecualikan cukai.

Bil.

Jenis Potongan Individu

Amaun (RM)

1

Individu dan saudara tanggungan

9,000

2

Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

8,000 (Terhad)

3

Perbelanjaan pembelian peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya)

6,000 (Terhad)

4

Individu kurang upaya

6,000

5

Yuran pengajian (Sendiri):

 1. Peringkat selain sarjana atau doktor falsafah - bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
 2. Peringkat sarjana atau doktor falsafah - sebarang bidang atau kursus pengajian
 3. Kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri (Terhad RM2,000)

7,000 (Terhad)

6

Perbelanjaan perubatan bagi:

 1. Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak)
 2. Perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan (Diri sendiri atau suami / isteri)
 3. Perbelanjaan perubatan bagi pemvaksinan (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak) (Terhad RM1,000)

8,000 (Terhad)

 

7

Perbelanjaan (Terhad RM1,000) bagi:

 1. Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak) seperti yang ditakrifkan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MPM).
 2. Ujian pengesanan COVID-19 termasuk pembelian kit ujian kendiri ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak.
 3. Pemeriksaan kesihatan mental atau konsultasi ke atas diri sendiri, suami / isteri atau anak

8

Gaya hidup - Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

 1. Pembelian dan langganan buku, jurnal, majalah, surat khabar dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang);
 2. Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan);
 3. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 dan bayaran keahlian gimnasium; dan
 4. Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri)

2,500 (Terhad)

9a

Gaya hidup - Pelepasan tambahan kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi:

 1. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997
 2. Bayaran sewa atau fi kemasukan ke fasiliti sukan
 3. Bayaran fi pendaftaran bagi menyertai pertandingan yang mana penganjur diluluskan dan dilesenkan oleh Pesuruhjaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997

500 (Terhad)

9b

Gaya hidup – Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak dan bukan untuk kegunaan perniagaan

2,500 (Terhad)

10

Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran)

1,000 (Terhad)

11

Bayaran bagi yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar

3,000 (Terhad)

12

Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Tabungan bersih adalah jumlah simpanan dalam tahun 2022 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2022)

8,000 (Terhad)

13

Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri

4,000 (Terhad)

14

Suami / Isteri kurang upaya

5,000

15a

Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun

2,000

15b

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

2,000

15b

Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau
 2. berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
 3. kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

8,000

15c

Anak Kurang upaya

6,000

Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. 8,000

16 

Insuran nyawa dan KWSP  

 1. Kategori penjawat awam berpencen
  • Premium insurans nyawa yang tidak membuat carumah KWSP / skim yang diluluskan

   ATAU

 2. Kategori SELAIN daripada 16(i)
  • Premium insurans nyawa (Terhad RM3,000)
  • Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (Terhad RM4,000)

7,000 (Terhad)

17

Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertangguh (Deferred Annuity)

3,000 (Terhad)

18

Insurans pendidikan dan perubatan

3,000 (Terhad)

19

Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 atau Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017

350 (Terhad)

20 

Perbelanjaan pelancongan domestik bagi:

 1. Bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar (Klik sini) dengan Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992
 2. Bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong
 3. Pembelian pakej pelancongan domestik melalui ejen pengembaraan berlesen yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992

1,000 (Terhad)

21

Perbelanjaan bayaran pemasangan, sewaan, pembelian termasuk sewa-beli peralatan atau langganan bagi penggunaan kemudahan pengecasan kenderaan elektrik bagi kenderaan sendiri (Bukan untuk kegunaan perniagaan)

2,500 (Terhad)


Jika anda berminat survey-survey sama ada anda perlu atau tidak terdapat khidmat financial planner, anda boleh dapatkan sesi PERCUMA 30 minit google meet dengan financial planner dan sembang-sembang tentang situasi kewangan anda.

Slot adalah terhad, pastikan anda isi segera form di bawah:Lawati Facebook Page Kami = https://www.facebook.com/financialplannermalaysia

Lawati Youtube Channel Kami = https://www.youtube.com/@financialplannermalaysia


Catat Ulasan

0 Ulasan