Apakah Laporan CCRIS Report
Financial Doctor anda...Investment Portfolio-Takaful-Wasiat Hibah-Tax-Debt Restructure-Retirement Planning-Hajj Planning

Apakah Laporan CCRIS Report

 

ccris

 Pastinya anda pernah mendengar atau terbaca mengenai Central Credit Reference Information System atau akronimnya,CCRIS. CCRIS ialah singkatan bagi Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (atau Central Credit Reference Information System).

Dengan bahasa mudahnya, laporan CCRIS ni adalah sejarah kewangan anda dan sangat penting dalam menentukan permohonan pinjaman anda diluluskan atau ditolak oleh bank.

Menurut definisi yang diberikan oleh Bank Negara Malaysia, CCRIS ialah satu rekod laporan yang menyenaraikan sejarah pembiayaan dan pembayaran balik peminjam dalam tempoh masa 12 bulan yang lalu, seperti yang dilaporkan oleh institusi kewangan peserta bagi memudahkan pengurusan risiko kredit antara bank.

CCRIS merupakan salah satu sumber maklumat yang digunakan institusi kewangan peserta untuk membantu mereka memeriksa sejarah kredit peminjam sedia ada atau bakal peminjam mereka.

CCRIS akan memproses data yang diterima daripada institusi kewangan peserta(peminjam) dan menggabungkannya menjadi laporan kredit.

Laporan ini akan disediakan kepada institusi kewangan, peminjam (atas permintaan) dan agensi pelaporan kredit yang diluluskan (dengan persetujuan peminjam).

Menurut Bank Negara Malaysia lagi, CCRIS hanya menyimpan butiran pembiayaan dan sejarah pembayaran balik peminjam. Ia BUKAN senarai nama peminjam dengan sejarah pembayaran balik yang lemah. CCRIS bukanlah sistem yang menyenarai hitam peminjam seperti tanggapan sesetengah pihak.


MENGAPAKAH CCRIS DITUBUHKAN OLEH BANK NEGARA MALAYSIA ?

Pelaporan kredit peminjam dalam CCRIS memberikan kemudahan kepada institusi perbankan untuk membuat keputusan pemberian pinjaman dengan lebih cepat dan baik berdasarkan maklumat yang mencukupi.


laporan ccris


 

Laporan CCRIS terbahagi kepada tiga bahagian penting:

Kredit Yang Tertunggak  - Bahagian ini akan memaparkan hutang yang belum habis bayar termasuk yang dipinjam secara individu, pinjaman bersama, dan pinjaman perniagaan atau komersial.

Akaun Pemerhatian Khusus (Special Attention Accounts) - Bahagian ini akan memaparkan pinjaman tertunggak yang diletakkan di bawah pemantauan khas. Ini termasuklah penstrukturan semula pembayaran pinjaman bank.


Permohonan Kredit - Bahagian ini akan memaparkan sebarang permohonan kredit atau pinjaman yang sedang diproses, atau yang sudah diluluskan dalam tempoh 12 bulan lepas.
 

Siapa yang boleh mengakses Laporan CCRIS?
 

  • Mana-mana peminjam individu atau syarikat untuk laporan kredit sendiri;
  • Mana-mana peminjam individu untuk laporan kredit perniagaan sendiri, iaitu milikan tunggal, perkongsian atau badan profesional;
  • Institusi kewangan, untuk sebarang permohonan kredit dan semasa menyemak kelayakan kredit pelanggan sedia ada; dan
  • Agensi Pelaporan Kredit yang diluluskan oleh BNM dengan kebenaran daripada peminjam.

Selain itu, Laporan CCRIS juga boleh dipohon bagi pihak:

  •  syarikat, badan perniagaan atau profesional, oleh individu yang diberi kuasa oleh entiti;peminjam yang telah meninggal dunia, oleh individu yang dilantik oleh Mahkamah. Cara dapatkan Laporan CCRIS

 

1. Portal eCCRIS oleh pengguna berdaftar

 Jika anda warganegara Malaysia yang mempunyai akaun perbankan dalam talian dan BELUM mendaftar sebagai pengguna eCCRIS, sila ke mana-mana Pejabat AKPK seluruh negara untuk mendaftar di kios CCRIS.

 

2. Kiosk CCRIS 

Terdapat di premis Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di seluruh negara.

 Sila layari laman web dan media sosial AKPK untuk maklumat lokasi dan waktu operasi.

 

3. Agensi Pelaporan Kredit yang diluluskan

 

  • Credit Bureau Malaysia Sdn Bhd
  • CTOS Data Systems Sdn Bhd
  • Experian Information Services (Malaysia) Sdn Bhd
  • Agensi Pelaporan Kredit mungkin mengenakan bayaran untuk khidmat mereka.

 

Cara mendaftar untuk mengakses eCCRIS secara dalam talian


laporan ccris


 Pendaftaran secara dalam talian adalah lebih mudah dan selamat. Pengguna individu baharu

warganegara Malaysia yang mempunyai talian Internet kini boleh mendaftar dan mendapatkan

laporan CCRIS mereka pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Untuk mengetahui lebih lanjut

tentang laporan CCRIS, sila klik DI SINI


 

 

Anda dah lihat keadaan kewangan anda melalui CCRIS Report? Anda risau keadaan menjadi lebih buruk dengan bayaran yang lambat dan skor makin teruk? Dapatkan sesi PERCUMA 30 minit google meet untuk sembang-sembang situasi kewangan anda dan apa yang kami boleh bantu anda.

 Slot adalah terhad, pastikan anda isi segera form di bawah:Lawati Facebook Page Kami = https://www.facebook.com/financialplannermalaysia 

Catat Ulasan

0 Ulasan